Fødselsvekt

12.06.05 1 dag

14.06.05
3 dager

15.06.05
4 dager

16.06.05
5 dager

17.06.05
6 dager

18.06.05
1 uke

21.06.05
10 dager

24.06.05
13 dager

27.06.05
16 dager

04.07.05

04.08.05

Grønn

501 g

520 g

603 g

633 g

691 g

768 g

860 g

1046 g

1288 g

1504 g

2066 g

7,5 kg

Blå

495 g

503 g

579 g

644 g

672 g

798 g

808 g

1046 g

1246 g

1474 g

1978 g

7,9 kg

Lysegrønn    

413 g

421 g

509 g

578 g

618 g

684 g

738 g

880 g

1198 g

1324 g

1784 g

6,9 kg

Lyseblå

458 g

521 g

568 g

631 g

654 g

700 g

775 g

980 g

1142 g

1362 g

1994 g

8 kg

Fiolett

488 g

538 g

567 g

622 g

668 g

750 g

840 g

962 g

1044 g

1410 g

1952 g

7,4 kg

Gul

350 g

386 g

440 g

482 g

541 g

640 g

665 g

822 g

980 g

1144 g

1704 g

6,4 kg

Hvit

359 g

385 g

412 g

450 g

512 g

577 g

620 g

790 g

930 g

1148 g

1648 g

6,7 kg

Rosa

488 g

*

566 g

633 g

675 g

746 g

811 g

986 g

1096 g

1408 g

1890 g

6,8 kg

* Da Rosa spiste under veiingen, ble hun ikke forstyrret i måltidet. 
Det ble derfor ikke registrert noe vekt på henne på dag 1

Alle er hanner unntatt  Rosa.